Promotie Commissie 23-24

Mijke van Daal (2023) -
Ellen Hamberg (2018) -
Julia Anna Kok (2022) Secretaris
Vera Slootweg (2022) -
Nathaniel Staal Staal (2023) -
Pernille Verheij (2019) Voorzitter
Niels Wijnja (2021) Penningmeester