Soorten lidmaatschap

Wedstrijdleden

De meest voorkomende vorm van lidmaatschap binnen Drs. Vijfje is het wedstrijdlidmaatschap. Ieder wedstrijdlid is gerechtigd om aan wedstrijden, trainingen en activiteiten welke door de vereniging zijn georganiseerd deel te nemen. Tevens zijn wedstrijdleden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hierin hun stem uit te brengen. Wedstrijdleden worden ingeschreven bij de KNVB.

De kosten voor het wedstrijdlidmaatschap bedragen €110 per seizoen. Dat wordt in twee termijnen van €55 afgeschreven. Hiernaast betalen wedstrijdleden ook eenmalig de Nieuwelingenbijdrage van €30, waarna je verder kosteloos mee kunt op het mooiste weekend van het jaar, het Nieuwelingenweekend! Hier kan je kennismaken met de rest van je lichting, plus een heleboel oudere Vijfjes. Een niet te missen weekend met oneindige gezelligheid, leuke mensen en bier!

Invalleden

Het is ook mogelijk om invallid te worden bij Drs. Vijfje. Dit houdt in dat je gerechtigd bent om aan wedstrijden deel te nemen, zonder dat je gebonden bent aan een vast team. Als invallid kom je op een interne lijst te staan waar alle Vijfjes toegang tot hebben. Teams die te weinig spelers hebben voor een wedstrijd kunnen jou vervolgens benaderen om een potje mee te spelen.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het invallidmaatschap, welke hieronder zijn opgesomd:

 • Als invallid ben je gerechtigd om een maximum van twaalf wedstrijden mee te spelen met Vijfje teams. Indien je dit aantal overschrijdt, wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar het wedstrijdlidmaatschap. Het bestuur heeft hierin altijd het laatste oordeel.
 • Als invallid heb je geen enkele garantie op een minimum aantal wedstrijden. Je kunt alleen meespelen als je wordt gevraagd door andere teams.
 • Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor invalleden. Het bestuur beslist in alle gevallen wie er in aanmerking komen voor het invallidmaatschap. Keepers krijgen voorrang boven andere spelers.

Naast bovenstaande zaken ben je gerechtigd om aan trainingen en alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten deel te nemen. Tevens zijn invalleden gerechtigd om op de ALV aanwezig te zijn en hier hun stem uit te brengen. Invalleden worden ingeschreven bij de KNVB.

De contributie voor het invallidmaatschap bedraagt €71,50- per seizoen. Als je invallid wilt worden, dan kun je dit bij het inschrijven in het veld 'opmerkingen' aangeven. Hiernaast betalen invalleden ook eenmalig de Nieuwelingenbijdrage van €30, waarna je verder kostenloos mee kunt op het mooiste weekend van het jaar, het Nieuwelingenweekend! Hier kan je kennismaken met de rest van je lichting, plus een heleboel oudere Vijfjes. Een niet te missen weekend met oneindige gezelligheid, leuke mensen en bier. Let wel, het bestuur beslist of je in aanmerking komt voor dit type lidmaatschap. 

Niet-spelende leden

Binnen Drs. Vijfje is het mogelijk om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je niet gerechtigd bent om aan wedstrijden of trainingen deel te nemen, maar wel gerechtigd bent om aan alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten deel te nemen. Tevens zijn niet-spelende leden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hierin hun stem uit te brengen. Niet-spelende leden worden niet ingeschreven bij de KNVB.

De kosten voor het niet-spelend lidmaatschap bedragen €27,50 per seizoen. Hiernaast betalen niet-spelende leden ook eenmalig de Nieuwelingenbijdrage van €30.

Trainingsleden

Binnen Drs. Vijfje is het mogelijk om trainingslid te worden. Dit houdt in dat je niet gerechtigd bent om aan wedstrijden deel te nemen, maar wel gerechtigd bent om aan trainingen en alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten deel te nemen. Tevens zijn trainingsleden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hierin hun stem uit te brengen. Trainingsleden worden niet ingeschreven bij de KNVB.

 De kosten voor het trainingslidmaatschap bedragen €38,50 per seizoen. Hiernaast betalen trainingsleden ook eenmalig de Nieuwelingenbijdrage van €30. Als je trainingslid wilt worden, dan kun je dit bij het inschrijven in het veld 'opmerkingen' aangeven.

Leden van Verdienste

De toekenning van de titel lid van verdienste is puur ceremonieel en kan geschieden wanneer een persoon:

 1. bijzondere verrichtingen en/of handelingen heeft uitgevoerd voor de vereniging; en/of
 2. van bijzondere waarde is geweest voor de vereniging; en/of
 3. meerdere jaren buitengewoon actief lid is geweest binnen de vereniging; en
 4. waarvan de uitwerking onder 1, 2 danwel 3 langere tijd merkbaar is binnen de vereniging.

Drs. Vijfje heeft de volgende leden van verdienste:

 • Sebastiaan Landers

  Sebastiaan Landers heeft in het seizoen 2008-2009 de functie van wedstrijdsecretaris in het bestuur van Drs. Vijfje bekleed en heeft meerdere commissies achter zijn naam staan. Hij was één van de grondleggers van de functionaliteit van de vorige website en heeft achter de schermen enorm veel werk verzet voor de vereniging.

 • Ignas van den Einde

  Ignas van den Einde is in Vijfjes eerste seizoen, 2003-2004, voorzitter geweest van Drs. Vijfje Hierna heeft hij tot en met 2010 zitting gehad in de raad van advies. Tevens heeft hij als voorzitter van het algemeen bestuur van de ACLO een belangrijke rol kunnen spelen voor Drs. Vijfje.

 • Sierd-Jan Jongsma

  Sierd-Jan Jongsma heeft in het seizoen 2005-2006 de functie van voorzitter bekleed van Drs. Vijfje. Hierna heeft hij tot en met seizoen 2012-2013 en wederom vanaf het seizoen 2015-2016 tot en met seizoen 2017-2018 zitting gehad in de raad van advies. Daarnaast is Sierd-Jan een bijzonder actief lid, met in totaal maar liefst 21 commissies achter zijn naam staan.
 • Jos Verhoeven
  Jos Verhoeven heeft meer dan twintig commissies binnen Drs. Vijfje gedaan. Ook was hij penningmeester in het bestuur 2010-2011.Tijdens het bestuursjaar 2012-2013 heeft hij er tevens voor gezorgd dat er, ondanks verscheidene problemen met de boekhouding en jaarrekening, toch een jaarrekening kon worden gepresenteerd op de ALV en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd werd. Bovendien heeft Jos zijn eigen bestuursjaar uitgebreid totdat er een waardige opvolger was gevonden. 
 • Rutger-Jan Buijs
  Rutger-Jan, binnen de vereniging bekend als Paus, heeft na vele jaren een bijzondere titel gekregen. Deze titel is bestemd voor mensen die zich onderscheiden door jarenlang hun bijdrage te leveren aan het welzijn binnen G.S.F.V. Drs. Vijfje. Paus is sinds 2007 vol passie actief in diverse teams, commissie- en verenigingsfuncties binnen de vereniging. Hij heeft in het seizoen 2011-2012 de functie van Penningmeester in het bestuurd bekleed. Bovendien is hij de recordhouder met 187 gespeelde wedstrijden in V1 en heeft hij het clublied “Het Vijfje gevoel” geschreven.

Allen hartelijk dank voor jullie inzet voor de vereniging!


Ereleden

De toekenning van het erelidmaatschap kan geschieden wanneer een persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. absoluut unieke verrichtingen en/of zeer bijzondere handelingen van groot belang van de vereniging; en
b. meerdere jaren actief lidmaatschap.

Drs. Vijfje heeft de volgende ereleden:

 • Sybrand Jissink

Sybrand Jissink is samen met Mark Imandt de mede-oprichter van G.S.F.V. Drs. Vijfje. Hij heeft meerdere absoluut unieke verrichtingen gedaan welke nog steeds van groot belang zijn voor de vereniging en heeft dit gekoppeld aan meerdere jaren actief lidmaatschap, onder andere door vanaf de oprichting van de vereniging tot het seizoen 2014-2015 als voorzitter van de raad van advies van Drs. Vijfje te fungeren. Sybrand heeft in vele werkgroepen gezeten en heeft achter de schermen altijd bijzonder bijgedragen aan de ontwikkeling van de vereniging.

 • Mark Imandt

Mark Imandt is samen met Sybrand Jissink de mede-oprichter van G.S.F.V. Drs. Vijfje. Hij heeft meerdere absoluut unieke verrichtingen gedaan welke van groot belang waren voor de vereniging en heeft dit gekoppeld aan meerdere jaren actief lidmaatschap.

Allen hartelijk dank voor jullie unieke verrichtingen voor de vereniging!

Nieuwelingenbijdrage

De Nieuwelingenbijdrage is een bedrag van €30 dat sinds 5 juli 2017 door elk nieuw Vijfjelid betaald wordt. Na het betalen van deze bijdrage kan je verder kosteloos mee op het Nieuwelingenweekend. Dit is een weekend in het begin van het collegejaar waar nieuwe en oude Vijfjes naar een kampeerboerderij vertrekken voor een weekend vol gezelligheid, pils en leuke mensen. Ook wordt dit geld gebruikt voor een extra feest voor nieuwe leden. In hoge uitzondering kan het zijn dat er nog een heel klein bedrag bovenop komt om kostendekkend te zijn, maar dit is onwaarschijnlijk. Het volledige bedrag dat wordt opgehaald met de Nieuwelingenbijdrage zal uiteindelijk weer besteed worden aan toffe dingen voor nieuwe Vijfjes.