Bestuursprofielen

Bestuur

Het bestuur is als zestal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Een bestuursjaar is leerzamer dan alle andere studiejaren omdat je een jaar lang voor de leeuwen wordt gegooid en je je daardoor op vele verschillende gebieden ontwikkelt.

Samen heb je als doel de vereniging zo goed mogelijk sturing te geven. Onder het motto 'regeren is vooruitzien' maak je een jaar lang de belangrijke beslissingen voor onze vereniging en/of stel je deze voor aan de ALV.

Naast de serieuze zaken kent het Vijfje-bestuur ook zeer veel sociale taken. Bijvoorbeeld het bestuursweekend, borrels/activiteiten van andere (studenten)organisaties, activiteiten van Drs. Vijfje zelf en nog veel meer. Het is slechts een kleine greep van de dingen die op je pad komen.

Gemiddeld kost het besturen van Vijfje zo'n 25 uur per week, dit is inclusief aanwezigheid bij wedstrijden, de All Round en op activiteiten, feesten en borrels. In de wekelijkse tijdsbesteding zitten pieken en dalen, die per functie weer verschillen. Hierdoor is het mogelijk om naast het besturen van Vijfje tijd te besteden aan je studie. Naast veel praktijkervaring, een goed cv en een onvergetelijk jaar krijgt het bestuur in totaal 18 maanden bestuursbeurs. Per persoon betekent dit dat er een vergoeding tussen de €1.000 en €1.500 wordt ontvangen.

Elke bestuursfunctie heeft een eigen portefeuille. Daarnaast wordt er in een bestuursjaar gewerkt aan zelf op te stellen speer- en aandachtspunten. Hieronder staan de bestuursprofielen per functie beschreven.

Bestuursfuncties

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging en is bij alles wat er gebeurt binnen de vereniging eindverantwoordelijk. Hierbij dien je gedurende het seizoen de rest van het bestuur te leiden en te controleren of alle taken goed worden uitgevoerd. Tijdens de verschillende Algemene Ledenvergaderingen leg je samen met je bestuur hiervoor verantwoording af aan de leden.

Zelfs als je met minder capabele mensen in een bestuur zit, dient alles op een rolletje te lopen. Daarom is het van belang dat je niet alleen het vermogen hebt om leiding te geven, maar dien je hierbij ook verantwoordelijkheid, overzicht en de wil te hebben om er altijd het maximale uit te halen. 

Ook bewaak je als voorzitter het contact met bijvoorbeeld de Raad van Advies en de Commissie voor Verwerking Beleidsplan. Verder schrijf je iedere maand een ledenmail en vier keer per jaar een stuk voor de Pannarama. 

Tot slot vertegenwoordig je de club bij diverse bijeenkomsten met externen (denk aan sponsoren en de KNVB) en houd je de club op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging.

Secretaris

Als secretaris ben je het allereerste aanspreekpunt van iedereen die iets van Drs. Vijfje wil weten. Mogelijke nieuwe leden stellen hun vragen aan jou en externe partijen sturen alle belangrijke mededelingen als eerst naar jou op. Het is daarom belangrijk om als secretaris gemakkelijk te kunnen communiceren, ook wanneer je geen flauw benul hebt wie de andere partij is.

Daarnaast zorgt de secretaris ervoor dat de administratieve aspecten van de vereniging in orde zijn. Naast het bijhouden van de eigen ledenlijst controleer je ook bij alle leden op de aanschaf van de ACLO-kaart. Dit aspect maakt de rol van secretaris erg geschikt voor mensen die in het dagelijks leven niks te zeggen hebben en op deze manier toch macht uit kunnen oefenen op andere leden.

Als een na laatst is de secretaris verantwoordelijk voor het notuleren van alle vergaderingen die met het bestuur te maken hebben. Van bestuursvergaderingen tot gesprekken met het Sportcentrum, alles wat belangrijk is, moet op papier gezet worden.

Tenslotte is het voor een secretaris belangrijk om voldoende verstand te hebben van jassen.

Penningmeester

Als penningmeester beheer je het geld van de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de complete financiële huishouding van de vereniging. Het is een functie die wat meer zelfstandig is. Dagelijks ben je bezig met facturen controleren en betalen, maar ook het bijhouden van de betalingen die binnen moeten komen door middel van incasso’s en overboekingen. Daarnaast is het belangrijk dat je goed het overzicht houden kunt van de complete inkomsten en uitgaven van de vereniging, om te zien of de resultaten in lijn liggen met de begroting. Je bestuursgenoten hebben meestal wat minder interesse in de financiële kant waardoor het belangrijk is dat je je bestuursgenoten goed kan informeren over de stand van zaken. Maandelijks houdt de penningmeester de boekhouding bij en deze wordt tevens gecontroleerd door de Kas Commissie, Gedurende het jaar stel je drie belangrijke verslagen op; de halfjaarlijkse afrekening, de begroting en als laatste de afrekening. De halfjaarlijkse afrekening en afrekening zijn overzichten op basis van je boekhouding. Bij de begroting maak je een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de vereniging in het komende seizoen. Hierbij krijg je wat meer vrijheid om op basis van het afgelopen jaar de begroting opnieuw op te stellen. Als penningmeester is het handig om al wat ervaring te hebben in de financiële wereld en een eigenschap die een penningmeester niet mag ontbreken is nauwkeurigheid. De verslagen en de boekhouding moeten tot in de centen nauwkeurig zijn. Hierop word je gecontroleerd door de Kas Commissie.  

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris houdt zich bezig met het allerbelangrijkste binnen de vereniging: zaalvoetbal. Je staat dus in contact met aanvoerders van de 50 Vijfje teams over wedstrijdzaken. Daar komen een aantal dingen bij kijken. Zo is het de taak van de wedstrijdsecretaris dat alle voorzieningen aanwezig zijn om te spelen, zoals de wedstrijdbal, de wedseckist, maar ook bijvoorbeeld de scheidsrechter. Als wedstrijdsecretaris sta je veel in contact met de KNVB en andere zaalvoetbalclubs in het Noorden. Zo deel je de wedseccers in, behandel je afgelastingen, houd je het wedstrijdschema in de gaten en regel je de schorsingen. Sinds de toetreding van VR1 tot de eredivisie maakt Vijfje deel uit van de Coöperatie Eredivisie Dameszaalvoetbal. De wedstrijdsecretaris gaat naar de vergaderingen en denkt mee over de toekomst van de Eredivisie. Tot slot zit de wedstrijdsecretaris de FC (Fluit Commissie) en de CC (Captains Commissie) voor. Deze commissies staan wat minder in de spotlights, maar zijn van groot belang voor de vereniging. Een goede wedstrijdsecretaris is correct, accuraat en pro-actief.Intern Coördinator

De voornaamste taak van de intern coördinator is dat hij of zij verantwoordelijk is voor een groot aantal commissies van Drs. Vijfje. De InCo zorgt voor de werving van commissieleden en dat commissies goed functioneren. Er is dagelijks contact met de commissies over evenementen die zij organiseren. Ook is de InCo eindverantwoordelijk voor alle evenementen die Vijfje organiseert. Verder ben je binnen Vijfje het eerste aanspreekpunt voor alle actieve leden.

Intern Coördinator is een functie waar je het overzicht bewaart, je moet goed kunnen plannen en dat je flexibel bent. Daarnaast moet je goed om kunnen gaan met verschillende leden.

Extern Coördinator

De Extern Coördinator is verantwoordelijk voor alle externe betrekkingen van de vereniging. De ExCo is verantwoordelijk voor het contact met sponsoren, pers en overige externe contacten. Daarnaast beheert de ExCo de website en alle social media kanalen. Ook heeft hij of zij een commissie onder zich: de Sponsor Commissie. De ExCo is een functie met veel vrijheid; de uitvoering van de taken kan op veel verschillende manieren. Belangrijke eigenschappen van een Extern Coördinator zijn onder andere sociaal sterk zijn, goed kunnen delegeren en overzicht kunnen houden.

Hiernaast zit de Extern Coördinator bij de vergaderingen van de clubhuiscommissie. Deze commissie past bij de ExCo, omdat het een externe commissie is.

Losse taken

Naast de functiegerelateerde taken zijn er ook nog zogenaamde 'losse taken'. De losse taken zullen in het begin van het jaar verdeeld worden onder de bestuursleden naar evenredigheid van de werkdruk der functies. De losse taken zullen hieronder behandeld worden.


Vijfje Busje

Als bestuurslid reserveer je de busjes voor de selectieteams. Verder ben je de tussenpersoon van Krent Carrent en de aanvoerders van de selectie. 


Champions League

Bij de taak Champions league ben je verantwoordelijk voor de interne competitie van Vijfje. Hiervoor maak je het speelschema en deelt deze tijdig met de teams. Verder houd je contact over de uitslagen en hoe het gaat. Dit verwerk je later weer op de website.

Vijfje Oud-ledenstichting

De VOS is opgericht in 2016 om oud-leden van Drs. Vijfje te blijven betrekken in de breedste zin van het woord. De VOS organiseert ten minste één evenement per jaar voor oud-leden van Vijfje. 

Bij deze losse taak ben jij de contactpersoon tussen het bestuur en de VOS. Zo plan jij vergaderingen in en zorg jij dat het contact met het bestuur van de VOS goed verloopt. Ook wordt er samen gekeken naar hoe je oud-leden meer betrokken kan houden bij de vereniging. Zo zijn er verschillende dingen die worden georganiseerd om ook huidige leden kennis te laten maken met de VOS. Het is jouw taak om dit in goede banen te leiden.

Technische Commissie

Als bestuurslid word je voorzitter en leid je alle vergaderingen. Samen met de leden van de TC ben je verantwoordelijk voor het scouten van talenten zowel binnen als buiten de vereniging. Daarnaast houdt de TC zich bezig met een eventuele contractverlenging van de trainers en/of het opstellen van een profielschets voor nieuwe trainers. Als laatste gaat de TC over de tactische trainingen die gegeven worden aan V-laag teams. Als voorzitter van de TC heb je bijna dagelijks contact met de trainers en ben je het contactpersoon tussen de trainers en bestuur. Het is een leuke uitdagende taak. Je leert vergaderingen te leiden en je komt veel te weten over het selectiebeleid. Bij voorkeur gaat deze taak uit naar een speler die dicht op de selectie staat om een directe lijn te houden of iemand die verstand van zaalvoetbalzaken heeft en ervan houdt om aanwezig te zijn bij wedstrijden van andere Vijfje-teams.

Geïnteresseerd?

Ben jij geïnteresseerd en/of wil je meer weten over wat het bestuur precies inhoudt, geef dit dan door aan de secretaris. Er vindt een bestuursinteresseborrel plaats op 21 maart. Hier kun je meer informatie over vinden onder het kopje evenementen. Je kunt hier onder het genot van een drankje en hapje meer informatie krijgen en geïnteresseerden kunnen hier al hun vragen stellen. Mocht je deze datum niet kunnen, maar wel geïnteresseerd zijn: geef het aan ons door!


E-mail: secretaris@vijfje.nl
Telefoon: 06 13410858