Ereleden & Leden van Verdienste

Ereleden

vijfje1_04_sop.jpg
  • Sybrand Jissink

Sybrand Jissink is samen met Mark Imandt de mede-oprichter van G.S.F.V. Drs. Vijfje. Hij heeft meerdere absoluut unieke verrichtingen gedaan welke nog steeds van groot belang zijn voor de vereniging en heeft dit gekoppeld aan meerdere jaren actief lidmaatschap, onder andere door vanaf de oprichting van de vereniging tot het seizoen 2014-2015 als voorzitter van de Raad van Advies van Drs. Vijfje te fungeren. Sybrand heeft in vele werkgroepen gezeten en heeft achter de schermen altijd bijzonder bijgedragen aan de ontwikkeling van de vereniging.


20030049.jpg
  • Mark Imandt

Mark Imandt is samen met Sybrand Jissink de mede-oprichter van G.S.F.V. Drs. Vijfje. Hij heeft meerdere absoluut unieke verrichtingen gedaan welke van groot belang waren voor de vereniging en heeft dit gekoppeld aan meerdere jaren actief lidmaatschap.

​Leden van Verdienste

  • Sebastiaan Landers

Sebastiaan Landers heeft in het seizoen 2008-2009 de functie van wedstrijdsecretaris in het bestuur van Drs. Vijfje bekleed en heeft meerdere commissies achter zijn naam staan. Hij was één van de grondleggers van de functionaliteit van de vorige website en heeft achter de schermen enorm veel werk verzet voor de vereniging.

  • Ignas van den Einde

Ignas van den Einde is in Vijfjes eerste seizoen, 2003-2004, voorzitter geweest van Drs. Vijfje Hierna heeft hij tot en met 2010 zitting gehad in de Raad van Advies. Tevens heeft hij als voorzitter van het algemeen bestuur van de ACLO een belangrijke rol kunnen spelen voor Drs. Vijfje.

  • Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan Jongsma heeft in het seizoen 2005-2006 de functie van voorzitter bekleed van Drs. Vijfje. Hierna heeft hij tot en met seizoen 2012-2013 en wederom vanaf het seizoen 2015-2016 tot en met het seizoen 2017-2018 zitting gehad in de Raad van Advies. Daarnaast is Sierd-Jan een bijzonder actief lid geweest, met in totaal maar liefst 26 commissies achter zijn naam staan. Momenteel bekleedt hij de functie Voorzitter bij de Vijfje Oud Ledenstichting.

  • Jos Verhoeven

​​Jos Verhoeven heeft meer dan twintig commissies binnen Drs. Vijfje gedaan. Ook was hij penningmeester in het bestuur 2010-2011.Tijdens het bestuursjaar 2012-2013 heeft hij er tevens voor gezorgd dat er, ondanks verscheidene problemen met de boekhouding en jaarrekening, toch een jaarrekening kon worden gepresenteerd op de ALV en dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd werd. Bovendien heeft Jos zijn eigen bestuursjaar uitgebreid totdat er een waardige opvolger was gevonden. 

Onze sponsoren