Lidmaatschap

De Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje is een jonge vereniging waarbij futsal (zaalvoetbal) in competitie verband gespeeld wordt in het disctrict Noord van de KNVB. De vereniging is bestemd voor studenten van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen en is aangesloten bij de ACLO. Bij Drs. Vijfje gaan prestatief en recreatief sporten perfect samen, dit alles in een zeer gezellige studentikoze sfeer.

Competitie

De meeste competities bestaan uit 12 teams. Dit betekent dat je als competitielid gemiddeld 22 wedstrijden per jaar speelt. De competitie loopt van september tot en met mei en kent een hele korte winterstop, aangezien er natuurlijk binnen in verwarmde sporthallen wordt gespeeld. De thuiswedstrijden worden gespeeld op woensdag of vrijdag. De thuisspeeldag van ieder team ligt in principe vast, maar uitwedstrijden kunnen afhankelijk van de opgegeven voorkeur van de tegenstander ook op andere dagen worden gespeeld. Let op, vooral als woensdaglid is de kans groot dat je regelmatig op andere dagen uitwedstrijden zult moeten spelen! Uitwedstrijden worden gespeeld in de regio Noord, welke bestaat uit Groningen, Friesland en Drenthe. De wedstrijden worden tussen 19.00 en 23.00 gespeeld in één van de sporthallen waarin Vijfje speelt. Een team bestaat uit gemiddeld negen spelers, waarbij in principe niet naar beneden afgeweken wordt. Als een team zelf aangeeft meer spelers dan negen te kunnen huisvesten, kan er daar wel een uitzondering worden gemaakt. Alle niet-selectie teams dienen bovendien een eigen tenue aan te schaffen voor ongeveer 45 euro.

De vereniging streeft ernaar om leden zoveel mogelijk op de vrijdagavond te laten spelen. Daarom dienen spelende leden op woensdag zoveel mogelijk door te stromen naar de vrijdagavond. De vereniging hanteert de stelregel dat leden maximaal twee seizoenen als spelend lid op de woensdag aan Drs. Vijfje verbonden kunnen zijn. Dit hangt onder andere af van het aantal uren waarop Drs. Vijfje op woensdag competitie kan spelen, en hiermee hoeveel wedstrijdleden op woensdag de vereniging aan kan houden. Het wordt in principe niet toegestaan dat spelende leden op vrijdag doorstromen naar de woensdagavond.

Teams

G.S.F.V. Drs. Vijfje heeft 49 teams die allen uitkomen in het district Noord van de KNVB. Hiervan vormen Heren 1 en 2, Dames 1 en 2 de selectie. Helaas kunnen alleen studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool (HG) lid worden van Drs. Vijfje. Echter, in speciale gevallen heeft Drs. Vijfje de beschikking over een beperkt aantal dispensatiekaarten. Indien je denkt hiervoor in aanmerking te komen kan de secretaris worden gemaild.

De contributie voor lidmaatschap van Drs. Vijfje bedraagt €100,- per jaar. Dit bedrag wordt in twee halfjaarlijkse termijnen van € 50,- automatisch afgeschreven. Hiernaast dienen alle leden van Drs. Vijfje in het bezit te zijn van een ACLO sportbewijs à €59,95. Hiernaast betalen wedstrijdleden en invalleden ook eenmalig de Nieuwelingenbijdrage van €30, waarna je verder kostenloos mee kunt op het mooiste weekend van het jaar, het Nieuwelingenweekend! Hier kan je kennismaken met de rest van je lichting, plus een heleboel oudere Vijfjes. Een niet te missen weekend met oneindige gezelligheid, leuke mensen en bier.

Drs. Vijfje voorziet zoveel mogelijk in de behoefte van haar leden om te trainen. Het trainingsrooster verschilt echter per seizoen. Voor het actuele trainingsrooster kun je hier klikken. Elk lid heeft binnen Drs. Vijfje altijd de mogelijkheid om minimaal één keer per week te trainen.

Wachtlijstbeleid

De volgorde waarin aspirant-leden die zich vrijblijvend hebben ingeschreven bij G.S.F.V. Drs. Vijfje in aanmerking te komen voor een lidmaatschap bij G.S.F.V. Drs. Vijfje wordt bepaald door een aantal factoren. De factoren die een rol spelen bij het bepalen van de positie op de wachtlijst zijn in volgorde:

  1. de ambitie van het aspirant-lid,
  2. de voorkeursdag van het aspirant-lid,
  3. het geslacht van het aspirant-lid,
  4. de positie van het aspirant-lid,
  5. de bereidheid van het aspirant-lid zich actief in te zetten voor de vereniging,
  6. de datum van inschrijving van het aspirant-lid.

Ad 1)
Wordt een aspirant-lid goed genoeg bevonden voor de selectie, dan kan deze per direct lid worden en dus effectief de wachtlijst omzeilen.

Ad 2)
Afhankelijk van een tekort aan spelers voor een bepaalde wedstrijddag, krijgen aspirant-leden die op deze bepaalde dag, waarbij er een tekort aan spelers is, wel kunnen spelen voorrang boven aspirant-leden die deze dag niet kunnen.

Ad 3)
De wachtlijsten voor dames en heren zijn in principe losgekoppeld. Dames concurreren met andere dames op de wachtlijst en heren met andere heren. Het kan dus voorkomen dat een vrouwelijk aspirant-lid eerder lid kan worden dan een mannelijk aspirant-lid dat al langer ingeschreven staat, afhankelijk van het tekort aan dames of heren.

Ad 4)
Bij een gebrek aan keepers of veldspelers krijgt een aspirant-lid dat deze leemte kan vullen voorrang boven een aspirant-lid dat dit niet kan. Denk hierbij aan een tekort aan keepers bij de vereniging en een aspirant-lid dat heeft aangegeven te willen keepen.

Ad 5)
Aspirant-leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging door bijvoorbeeld deel te nemen aan een commissie krijgen voorrang boven aspirant-leden die dit niet willen.

Ad 6)
Zijn alle bovenstaande criteria gelijk, dan is de datum van inschrijving leidend. In dit geval komen aspirant-leden die langer ingeschreven staan eerder in aanmerking voor een lidmaatschap.

Interesse?

Heb je interesse gekregen om bij Drs. Vijfje te gaan spelen? Dan kun je je hier vrijblijvend inschrijven! Je wordt dan automatisch op onze wachtlijst geplaatst en wanneer er plaats is neemt de secretaris contact met je op. Mocht je nu met een heel (of half) team lid willen worden, laat iedereen zich dan vrijblijvend inschrijven! 

Onze sponsoren