Geschiedenis

Drs. Vijfje is opgericht op donderdag 27 maart 2003 door Mark Imandt en Sybrand Jissink. Beide heren zaten in 2001/2002 in het Dagelijks Bestuur van de ACLO. Tijdens een bestuursjaar enkele jaren daarvoor had G.S.V.V. The Knickerbockers tevergeefs bij de ACLO geïnformeerd naar de mogelijkheid van het oprichten van een zaalvoetbalafdeling, dit was destijds helaas mislukt. Mark en Sybrand, beiden ook Knickerbocker, besloten na het bestuursjaar bij de ACLO zelf stappen te ondernemen om een futsal-afdeling of vereniging van de grond te krijgen. Oud ACLO-bestuursgenoot Erik Böhm zat ook korte tijd in de werkgroep Futsal. Namens het bestuur van The Knickerbockers was Riepko Buikema de afgevaardigde. Het initiatief hiervoor is genomen op 27 september 2002 door Sybrand. Deze datum wordt gezien als de dag waarop Drs. Vijfje werd verwekt.

In januari 2003 is een PR-campage gestart. Geinteresseerden konden zich via internet digitaal voorinschrijven. Begin maart waren er ruim 100 personen die dit hadden gedaan. De pogingen een futsal-afdeling op te zetten, stuiten op een flink aantal bezwaren bij de ACLO, maar ook binnen TKB lag het niet eenvoudig. In maart 2003 trok het bestuur van The Knickerbockers zich alsnog terug. Het enorme animo voor een futsalvereniging was voor Mark en Sybrand inspiratie om door te gaan en een eigen futsalvereniging op te richten. Het gevormde oprichtingsbestuur bestond uit Mark Imandt, Arjan Soer, Jonnes Bouma en Ben van der Veer. Sybrand mocht vanwege zijn functie binnen het Algemeen Bestuur van de ACLO niet in het bestuur zitten.

Het daadwerkelijke oprichten van de Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje gebeurde op donderdag 27 maart 2003 rond de klok van 18.00 uur in het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is precies een half jaar na de verwekkingsdatum. Mark en Sybrand waren de aanwezigen tijdens deze oprichtingsvergadering en hebben terplekke de oprichtingnotulen opgesteld. De reden dat Drs. Vijfje op deze datum is opgericht, is dat er die avond om 20.00 uur een nieuwe vergadering van de ACLO gepland stond. In die vergadering is Drs. Vijfje tijdelijk erkend als vereniging van de ACLO.

De naam Drs. Vijfje is bedacht door Arthur Hendriks. Drs. Vijfje was een personage in het tv-programma Voetbal '80 van Maarten Spanjer. Dit personage had altijd een halve bal (een vijfje) op zijn hoofd. De link met de afschaffing van de titel drs. werd op deze manier ook gelijk gelegd.

Na de erkenning zijn de oprichters en het oprichtingsbestuur bezig gegaan met zaken zoals statuten, HR, begroting, logo en clubkleuren, accommodatie, trainer, aantal in te schrijven teams en het vinden van een bestuur voor 2003/2004. Op de ALV van 27 mei 2003 werd de formele structuur van de vereniging vastgesteld en is het bestuur 2003/2004 aangesteld, bestaande uit Ignas van den Einde, Vincent Fokke, Hans Haselhorst en Diony Kentie.