Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Nieuwe leden van Drs. Vijfje dienen

  • contributie te betalen;
  • de nieuwelingenbijdrage te betalen; 
  • een ACLO-sportbewijs aan te schaffen;
  • sportief gedrag te vertonen conform de gedragscode.

Contributie 
Ieder lid dient afhankelijk van het soort lidmaatschap de bijbehorende contributie te betalen. 

Nieuwelingenbijdrage 
De Nieuwelingenbijdrage is een bedrag van €30,- dat sinds 15 juli 2017 door elk nieuw Vijfjelid betaald wordt. Na het betalen van deze bijdrage kan een nieuw lid verder kosteloos mee op het Nieuwelingenweekend. Dit is een weekend in het begin van het collegejaar waar nieuwe en huidige Vijfjes naar een kampeerboerderij vertrekken voor een weekend vol gezelligheid, pils en leuke mensen. Ook wordt dit geld gebruikt voor een extra feest voor nieuwe leden. Bij hoge uitzondering kan het zijn dat er nog een heel klein bedrag bovenop de bijdrage komt om het weekend kostendekkend te houden. Het volledige bedrag dat wordt opgehaald met de Nieuwelingenbijdrage zal uiteindelijk besteed worden aan toffe dingen voor nieuwe Vijfjes.

ACLO-sportbewijs
Wanneer je lid wordt van een studentensportvereniging is het ook verplicht om in het bezit te zijn van het ACLO-sportbewijs. Door het aanschaffen van een ACLO-sportbewijs á €59,95 kan je naast het sporten bij de vereniging het hele jaar onbeperkt sporten bij de ACLO: groepslessen, open uurtjes en bijvoorbeeld gratis squashbanen. Let op: Ben je geen student bij de Hanze Hogeschool of de RUG dan betaal je voor het ACLO-sportbewijs het hoogtarief van €134,95. Meer informatie over het sportbewijs kun je vinden op de ACLO-website.

Gedragscode 
In het kader van sportief gedrag is de gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en medewerkers van Drs. Vijfje. Het is een verlenging van de regelgeving, normen en waarden zoals besproken in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Meerjarenbeleidsplan en het Technisch Beleidsplan.

Gedragscode