Wachtlijstbeleid

Wachtlijstbeleid

De volgorde waarin aspirant-leden die zich vrijblijvend hebben ingeschreven bij G.S.F.V. Drs. Vijfje in aanmerking te komen voor een lidmaatschap bij G.S.F.V. Drs. Vijfje wordt bepaald door een aantal factoren. De factoren die een rol spelen bij het bepalen van de positie op de wachtlijst zijn in volgorde:

  1. de ambitie van het aspirant-lid,
  2. de voorkeursdag van het aspirant-lid,
  3. het geslacht van het aspirant-lid,
  4. de positie van het aspirant-lid,
  5. de bereidheid van het aspirant-lid zich actief in te zetten voor de vereniging,
  6. de datum van inschrijving van het aspirant-lid.

Ad 1)
Wordt een aspirant-lid goed genoeg bevonden voor de selectie, dan kan deze per direct lid worden en dus effectief de wachtlijst omzeilen.

Ad 2)
Afhankelijk van een tekort aan spelers voor een bepaalde wedstrijddag, krijgen aspirant-leden die op deze bepaalde dag, waarbij er een tekort aan spelers is, wel kunnen spelen voorrang boven aspirant-leden die deze dag niet kunnen.

Ad 3)
De wachtlijsten voor dames en heren zijn in principe losgekoppeld. Dames concurreren met andere dames op de wachtlijst en heren met andere heren. Het kan dus voorkomen dat een vrouwelijk aspirant-lid eerder lid kan worden dan een mannelijk aspirant-lid dat al langer ingeschreven staat, afhankelijk van het tekort aan dames of heren.

Ad 4)
Bij een gebrek aan keepers of veldspelers krijgt een aspirant-lid dat deze leemte kan vullen voorrang boven een aspirant-lid dat dit niet kan. Denk hierbij aan een tekort aan keepers bij de vereniging en een aspirant-lid dat heeft aangegeven te willen keepen.

Ad 5)
Aspirant-leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging door bijvoorbeeld deel te nemen aan een commissie krijgen voorrang boven aspirant-leden die dit niet willen.

Ad 6)
Zijn alle bovenstaande criteria gelijk, dan is de datum van inschrijving leidend. In dit geval komen aspirant-leden die langer ingeschreven staan eerder in aanmerking voor een lidmaatschap.