Beleid

Beleid

Drs. Vijfje bestuurt op basis van vijfjarige meerjarenbeleidsplannen. Een dergelijk MJBP geeft richting aan de keuzes die besturen moeten maken. In seizoen 2020-2021 is door bestuur Blaauw een nieuw MJBP geschreven voor de periode 2021-2026. Een samenvatting hiervan wordt weergegeven op de onderstaande poster. De volledige versie is te vinden onder Algemene stukken. Het beleid van Drs. Vijfje is gebaseerd op drie pijlers: studentikoosheid, professionele organisatie en zaalvoetbal. Onder deze pijlers gaan komende besturen aan de slag om de onderliggende doelen te bereiken. 

Naast deze pijlers heeft Drs. Vijfje een Technisch Beleidsplan, waarin voetbaltechnische zaken worden vastgelegd. Dit Technisch Beleidsplan is in 2019-2020 geschreven door Bestuur Groot en nog steeds relevant. Het TB is te lezen onder Algemene Stukken (eerst inloggen).

Weegschaal_MJBP_2021-2026.PNG
MJBP 2021-2026 Poster