Beleid

Beleid

Drs. Vijfje bestuurt op basis van vijfjarige meerjarenbeleidsplannen. Een dergelijk MJBP geeft richting aan de keuzes die besturen moeten maken. In 2015-2016 is door bestuur Douwenga een nieuw MJBP geschreven voor de periode 2016-2021. Een samenvatting hiervan wordt weergegeven op de onderstaande poster. De volledige versie is te vinden onder Algemene stukken. Het beleid van Drs. Vijfje is gebaseerd op vier pijlers: studentikoosheid, stabiele organisatie, interne betrokkenheid en ontwikkeling zaalvoetbalsport. Onder deze pijlers gaan komende besturen aan de slag om de onderliggende doelen te bereiken. 

Naast deze pijlers heeft Drs. Vijfje een Technisch Beleidsplan, waarin voetbaltechnische zaken worden vastgelegd. Dit Technisch Beleidsplan is in 2019-2020 geschreven door Bestuur Groot en nog steeds relevant. Het TB is te lezen onder Algemene Stukken (eerst inloggen).

MJBP_Poster-page-001_1.jpg
MJBP 2016-2021 Poster

Onze sponsoren