Commissie Inhoud

Actief zijn in een commissie

De commissies bestaan uit actieve leden die zich een jaar lang inzetten voor Drs. Vijfje. Commissies werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Op verschillende werkgebieden wordt belangrijk werk uit handen van het bestuur genomen. Commissies hebben de vrijheid om eigen ideeën aan te dragen en uit te werken. Ze worden in het algemeen als zeer gezellig en leerzaam ervaren.

Elke commissie bestaat uit ongeveer vijf personen waarvan eentje de voorzitter is. Hij/zij is de hoofdcontactpersoon voor het bestuur. Commissieavonden houden doorgaans in dat er vergaderd wordt en je daarnaast kunt rekenen op veel gezelligheid.

De commissies:

Feest en Evenementen Commissie (FEC)

Deze commissie voorziet alle leden van een legio aan borrels, feesten en activiteiten. Zo is er gedurende het seizoen elke eerste woensdag van de maand een borrel waar de FEC een leuk thema voor mag bedenken. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor onder andere het Vijfje-weekend, het openingsfeest en het jaarfeest. Natuurlijk is dit slechts de basis, het is aan de FEC om de leden te voorzien in de nodige leuke feestjes. Tot slot is de FEC belangrijk in het ondersteunen van de overige commissies door een eventuele overige activiteit met een geweldig feestje op te leuken.

Een FEC-lid houdt van het organiseren van feestjes en zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk leden bij de feesten betrokken worden. Creatief, impulsief en actief zijn eigenschappen die je niet vreemd moeten zijn.

Redactie en Promotie Commissie (RePro)

Deze commissie draagt zorg voor alles met betrekking tot redactie binnen en promotie van Drs. Vijfje. Redactioneel houdt dit in dat er minimaal vijf keer per seizoen een Pannarama wordt uitgebracht. In dit clubblad van Drs. Vijfje vind je vele rubrieken terug die door de commissieleden zelf ingevuld mogen worden. Daarnaast is de Repro er verantwoordelijk voor dat er regelmatig zaken als  blaatpraat en wedstrijdverslagen op de Vijfje website verschijnen.

Promotioneel houdt dit in dat zij de contacten met studenten- maar ook weekkranten in de omgeving van Groningen onderhoudt. Ook al gaat de communicatie naar buiten toe via de voorzitter van de vereniging, de Repro is wel verantwoordelijk voor het aanleveren van nieuwswaardige items. De RePro is ook betrokken bij de ondersteuning van de overige commissie door een eventuele activiteit te promoten (zowel intern als extern). 

Als RePro-lid moet je affiniteit hebben met het schrijven van interessante verhalen. Dit kan natuurlijk zowel serieus als blaatpraat zijn. Het zorgen dat Vijfje goed gepromoot wordt, is echter minstens zo belangrijk. Een interesse voor journalistiek of een journalistieke achtergrond, een centrale netwerk positie en/of enige kennis van computers is voor een functie binnen de RePro een pré.

Sponsor Commissie (SpoCo)

De Sponsor Commissie houdt zich voornamelijk bezig met het werven en onderhouden van sponsoren voor Vijfje. Het werven van nieuwe sponsoren is één van de grootste uitdagingen voor Drs. Vijfje. Hierbij zul je niet alleen bij bedrijven langs gaan, maar ook nadenken over de beste manier(en) om bedrijven geïnteresseerd te krijgen in Vijfje en uiteindelijk over de streep te trekken om sponsor te worden bij Vijfje. Hiervoor wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een jaarlijks te updaten sponsorpakket. Naast de werving van sponsoren, onderhoud je de contacten met de huidige sponsoren die van groot belang zijn voor de vereniging. Dit is erg belangrijk, omdat er met de minste moeite vaak het meeste te halen valt bij huidige sponsoren. Elk jaar wordt er een target gesteld voor de SpoCo waar zij naar toe dienen te werken.

Daarnaast is de SpoCo van grote waarde voor een aantal andere commissies bij het zoeken van een geschikte sponsor voor een bepaalde activiteit/evenement. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen de organiserende commissie en de SpoCo.

Als SpoCo-lid moet je een leuke en vlotte babbel hebben, vind je het leuk om veel in contact te zijn met bedrijven en ben je constant op zoek naar nieuwe manieren om sponsoren geïnteresseerd te krijgen in Vijfje.

Toernooi Commissie (ToCo)

De ToCo ontfermt zich over de organisatie van alle toernooien binnen Vijfje. Naast de kleinere interne toernooien zoals het V-laag en Mix-toernooi, organiseert de ToCo ook een aantal grote exterme toernooien. Het Vijfje Extern Toernooi (VET) is een groot studententoernooi waar bijna twintig teams op af komen. Het tweede grote toernooi is het Toptoernooi. Op dit prestigieuze toernooi, wat jaarlijks in augustus plaatsvindt, wordt jaarlijks geprobeerd de hoogst spelende zaalvoetbalteams van Nederland naar Groningen te halen. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat dit een groot en belangrijk toernooi is waar veel organisatie bij komt kijken (o.a. persbenadering, sponsor(en) en hooggeplaatste teams binnenhalen, toernooireglement opstellen etc.)

Het meeste werk voor een ToCo-lid zal in de tweede seizoenshelft plaatsvinden. Als ToCo-lid dien je over een goed organisatorisch vermogen te beschikken en wordt er een serieuze houding van je verwacht.

Bezorg Commissie (BeCo)

De BeCo bezorgt 5x in het jaar de Pannarama bij alle leden thuis. Zo wordt iedereen voorzien van heerlijk leesvoer en wist-je-datjes.

Mocht je niet veel tijd hebben, maar toch van waarde willen zijn voor Drs. Vijfje, dan is de BeCo absoluut iets voor jou.

Thema-avond Commissie (TaCo)

Deze commissie is in het seizoen 2010-2011 opgezet. De TaCo organiseert 2 á 3 keer in het jaar een Thuisspeelavond. Op een thuisspeelavond zullen alle teams buiten V1 vrij zijn. Het is aan de Taco om te proberen de tribune zo vol mogelijk te krijgen en op die manier in samenwerking met de SpoCo (potentiële) sponsoren het Vijfje gevoel te doen ervaren. Het primaire doel is dus om (potentiële) sponsoren aan de vereniging te binden. Uiteraard is het bijkomende feest mooi meegenomen. Daarnaast wordt er aan één van deze thuisspeelavonden een thema-avond gekoppeld. Hiervoor dient een thema uitgedacht te worden en sprekers ,maar ook eventueel een sponsor, binnengehaald te worden.

Als TaCo-lid is het belangrijk dat je goed kunt communiceren met andere commissies. Je hebt voornamelijk een faciliterende taak. Het is daarom van belang dat er van de verschillende kwaliteiten van de overige commissies gebruik gemaakt wordt om een onvergetelijke avond neer te zetten.

De TaCo is een ideale commissie als je graag iets anders wilt organiseren. Je bent erg vrij in de opzet en daardoor kun je als commissie een geheel eigen draai aan de avonden geven.

Internet Commissie (IC)

De IC, ook wel bekend als de bewakers van de onmisbare bron van informatie van Drs. Vijfje - de website -, is verantwoordelijk voor het draaiende houden van de site, het oplossen van problemen met de site, en daar waar mogelijk uitbreiden van de site. Binnen de vereniging is de website van groot belang, deze is zeer geavanceerd en biedt vele mogelijkheden tot uitbreiding, maar er zijn ook veel ‘basis-scripts’ aanwezig die gebruikt kunnen worden.

Als IC-lid ben je bereid om in de wereld van het PHP, SQL en CSS te duiken. Kennis van deze programma’s en programmeerkennis in het algemeen is een grote pré. Het is niet absoluut nodig om reeds over deze kennis te beschikken. Daarom kan een jaar lid zijn van de IC zeer leerzaam zijn op het gebied van deze kennis.

Technische Commissie (TC)

De leden van de Technische Commissie zien toe op de kwaliteit van de selectieteams. Zij zijn verantwoordelijk voor het scouten van talenten zowel binnen als buiten de vereniging. Dit houdt ook in dat er pogingen ondernomen worden om de selectie met externe spelers te versterken. Hiernaast onderhouden zij de contacten met de selectietrainers en zijn zij verantwoordelijk voor een eventuele contractverlenging van de trainers en/of het opstellen van een profielschets voor nieuwe trainers. Tot slot stellen zij uiteindelijk de selecties samen in overleg met de trainers.

Als TC-lid heb je verstand van zaalvoetbalzaken en houd je ervan om aanwezig te zijn bij wedstrijden van andere Vijfje-teams. Hiernaast heb je een pro-actieve houding en probeer je altijd om potentiële selectiespelers naar de selectie te krijgen, zowel intern als extern.

Algemeen
De taken zoals hierboven staan beschreven zijn een leidraad voor elke commissie. Dit betekent echter niet dat er  geen extra activiteiten van een commissie gevraagd kan worden. In de praktijk blijken er altijd een paar kleine taken op het pad te komen van een commissie die niet in dit document of het draaiboek zijn opgenomen. De commissieleden worden geacht hier open voor te staan. Daarnaast is de samenwerking tussen de commissies erg belangrijk voor de vereniging. Het is de bedoeling dat elke commissie datgene doet waar zij het beste in wordt gedacht, ook als dit is om een andere commissie te helpen.

Geïnteresseerd?


Wil jij in het seizoen 2017-2018 een commissie bij Drs. Vijfje vervullen? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat je kansen op plaatsing in de commissie die jij leuk vindt vergroot worden! Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij de Intern Coördinator Jelmer de Boer.E-mail interncoordinator@vijfje.nl

Telefoon: 06-15134248

Onze sponsoren