Regels omtrent Corona

Drs. Vijfje Trainings/wedstrijd protocol Corona

           

Algemeen:

  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten
  • Houd 1,5 meter afstand te alle tijden
  • Voor meer informatie: Website RIVM


De onderstaande maatregelen zijn t/m 24 februari 2022 van kracht. 

•    Sporters worden, i.v.m. beperkte capaciteit, verzocht om zoveel mogelijk voor de, training en/of wedstrijd in sportkleding naar de sportlocatie (het Sportcentrum) toe te komen.
•    Sporters worden verzocht de kleedkamers alleen te gebruiken na de sportactiviteit (wedstrijd en/of training) om snel om te kleden en eventueel kort te douchen.
•    Buiten het speelveld om geldt altijd de 1,5 meter afstand.
•    Teambesprekingen mogen niet in de kleedkamer plaatsvinden.
•    Per kleedkamer zal aangegeven worden hoeveel mensen er tegelijkertijd binnen mogen zijn (afhankelijk van de grootte van de kleedkamers).
•    Plaatsen in de kleedkamer waar je niet mag zitten zijn afgeplakt.
•    Douches die niet gebruikt mogen worden zijn afgeplakt.
•    Drinken en eten in de kleedkamer is verboden.
•    Bij thuisspelende teams benadrukken dat het nog steeds de voorkeur heeft om thuis te douchen.
•    De tegenstander krijgt na de wedstrijd voorrang bij het gebruikmaken van de kleedkamers.
•    Na afloop van de wedstrijd wordt de spelende teams verzocht om het Sportcentrum zo snel mogelijk te verlaten.
•    I.v.m. de beperkingen in aantallen sporters in de sporthallen en -zalen is er in het Sportcentrum en de WAS geen ruimte om publiek toe te laten. 
•    Het team dat moet spelen mag plaats nemen op de tribune voor de wedstrijd áls er in de zaal nog gevoetbald wordt. Het sportcentrum wil de gangen zo leeg mogelijk houden i.v.m. de doorgang. Ook op de tribune moet er 1,5 meter tussen de spelers aangehouden worden.

Tot slot, toeschouwers zijn voorlopig niet toegestaan!

Voor de maatregelen omtrent het kleedkamergebruik en de looproutes, verwijzen we je graag door naar het coronaprotocol van de ACLO

Onze sponsoren